zasady i warunki

Zasady i warunki

Witamy w magzimo.in!

Niniejszy regulamin określa zasady i zasady korzystania z magzimo.in ‘ s Website, located at magzimo.in.

Wchodząc na tę stronę zakładamy, że akceptujesz niniejsze Warunki. Nie kontynuować stosowania magzimo.in jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Poniższe terminy mają zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i oświadczenia o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich umów: “Klient”, ” Ty “i” twój ” odnoszą się do ciebie, osoba loguje się na tej stronie i jest zgodna z warunkami Firmy. “Firma”, “my”, “nasz ” I” nas ” odnoszą się do naszej firmy. “Strona”,” Strony “lub” nas ” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa holenderskiego. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej litery i / lub on / ona lub oni, są traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Cookies

Korzystamy z plików cookie. Poprzez dostęp magzimo.in, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies w porozumieniu z magzimo.in Polityka Prywatności.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych Użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych / partnerów reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, magzimo.in i / lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na magzimo.in. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do tego z magzimo.in na własny użytek podlegający ograniczeniom określonym w niniejszych Warunkach.

Nie wolno:

Opublikuj materiał z magzimo.in
Sprzedaż, wynajem lub sublicencja materiałów z magzimo.in
Reprodukować, powielać lub kopiować materiał z magzimo.in
Redystrybucja treści z magzimo.in

Niniejsza Umowa rozpoczyna się w dniu jej wejścia w życie.

Części tej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach strony internetowej. magzimo.in nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich obecnością na stronie internetowej. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii magzimo.in, jej agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która zamieszcza swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, magzimo.in nie ponosi odpowiedzialności za komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku wykorzystania i/lub zamieszczenia i / lub pojawienia się komentarzy na tej stronie.

magzimo.in zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania komentarzy, które mogą być uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodują naruszenie niniejszych Warunków.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Masz prawo do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody na to;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które naruszają prywatność
Komentarze nie będą wykorzystywane do nakłaniania lub promowania działalności gospodarczej lub obyczajowej lub prezentowania działań komercyjnych lub bezprawnych.

Niniejszym udzielasz magzimo.in niewyłączna licencja na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania wszelkich komentarzy użytkownika we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Poniższe organizacje mogą łączyć się z naszą witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;
Wyszukiwarki;
Aktualności organizacje;
Dystrybutorzy katalogów internetowych mogą łączyć się z naszą witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do witryn innych Spółek Notowanych na giełdzie; oraz
Akredytowane firmy z całego systemu, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup charytatywnych, które nie mogą hiperłącza do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, publikacjami lub innymi informacjami na stronie internetowej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, popierania lub zatwierdzania strony łączącej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o łącza od następujących rodzajów organizacji:

powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i / lub przedsiębiorstw;
dot.com strony społeczności;
stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
internetowy katalog dystrybutorów;
portale internetowe;
firmy księgowe, prawnicze i doradcze; oraz
instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zaakceptujemy prośby o link od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla siebie lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów z nami; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak magzimo.in; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres magzimo.in. proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, Dane kontaktowe, a także adres URL witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną, oraz listę adresów URL na naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Odczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej witryny w następujący sposób:

Korzystając z naszej nazwy firmy; lub
Za pomocą połączonego jednolitego lokalizatora zasobów; lub
Korzystanie z jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej jest połączone z tym ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

No use of magzimo.in logo lub inne grafiki będą dozwolone do łączenia bez umowy licencyjnej znaku towarowego.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Odpowiedzialność Za Treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się na twojej stronie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które rosną na twojej stronie. Żadne linki nie powinny znajdować się na stronie internetowej, które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub opowiadają się za naruszeniem lub innym naruszeniem praw osób trzecich.

Twoja Prywatność

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub dowolnego konkretnego linku do naszej strony internetowej. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony internetowej na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do korzystania z niniejszego Regulaminu i jego polityki linkowania w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą witryną, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków dotyczących łączenia i ich przestrzegania.

Usuwanie linków z naszej strony

Jeśli znajdziesz na naszej stronie jakiś link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas w każdej chwili. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy na nie bezpośrednio.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; ani nie obiecujemy zapewnić, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie są aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej witryny i korzystania z tej witryny. Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

ograniczenie lub wyłączenie naszej lub TWOJEJ odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
ograniczenie lub wyłączenie naszej lub TWOJEJ odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
ograniczyć wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania w sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
wyklucz wszelkie nasze lub Twoje zobowiązania, które nie mogą być wyłączone zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzednim paragrafom; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie są dostarczane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.